Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

STRATEGIA LP i WALNE ZEBRANIE


USTROŃ JASZOWIEC 29-30 kwietnia 2015

Kolejne Walne Zebranie za nami.

W tym roku połączone było z seminarium poświęconym strategii Lasów Państwowych.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Dyrektora Generalnego Wiesław Krzewina, Dyrektor RDLP w Katowicach Kazimierz Szabla oraz Zastępca Dyrektora ds ekonomicznych Maria Michalska.

Prezentacja i dyskusja strategii trwałą całe przedpołudnie a z punktu widzenia Stowarzyszenia kluczowym pytaniem jak postrzegana jest rola kobiet w budowaniu samej strategii i w działąniu LP. Lasy nadal pozostają firmą o niezrównoważonym udziale płci, co naraża je - a także pracownice - na występowanie wielu negatywnych zjawisk. Problematyka ta nie została w żaden sposób uwzględniona w przyjętej strategii, ani w analizie SWOT ani w założeniach zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrektor Krzewina rozwiązanie widział przede wszystkim w rzetelnym opisie i wartościowaniu stanowisk pracy i budowaniu modeli ścieżek kariery. Podkreślał także, że problematyka ta dotyczy nie tylko nierównowagi płci, ale także struktury wiekowej. Dyrektor Michalska zaznaczała, że nie chodzi nam jako kobietom o parytety a o faktyczną równość szans i docenienie umiejętności i zaangażowania.

 

Popołudnie to wyjazd terenowy do szkółki Wyrchczadeczka i hodowli głuszców, połaczona z przejazdem przez tereny Nadleśnictwa Wisła. Jako że kwiecień to pora toków wizyta dostarczyła sporo emocji.

Kolejny dzień to walne zebranie, czyli okazja do rozliczeń i policzenia się. 28 kwietnia było nas 324, po ostatnim seminarium kilka(naście) więcej. Prezentacja działań zarządu i sprawozdanie finansowe w pliku poniżej - z uzupełnionymi szczegółami dotyczącymi wydatków.

Dyskusję zdominowała kwestia ubrań BHP a konkretnie brak wariantów damskich a także kwestia równości płac na porównywalnych stanowiskach w różnych jednostkach. Podkreślona została również nadal daleka od 100% ściągalność skladek.

Następujące po zebraniu warsztaty podzieliły nas na grupy.
Naturoterapia, droga przez ciało", prowadząca Małgorzata Liszka. W wąskim gronie każda z nas poczuła siebie, począwszy od ciała, rytmu i ducha. Kilka ćwiczeń z rodzaju „ice-break’erów” czytaj lodołamaczy, rzeczywiście popchnęły nas do wspólnej zabawy, współpracy i budowania pozytywnych relacji. Początkowo ostrożnie z dystansem, z każdą kolejną chwilą śmielej i odważniej każda z nas otwierała swoje ja. Proste ćwiczenia, zabawa rytmem to kolejny etap budowania więzi ale i okazja do poznania egzotycznie wyglądających instrumentów.
Wiele ciekawych zdań padło w kontekście aromaterapii, bo prowadząca zademonstrowała kilkanaście olejków, szczegółowo wykładając ich zastosowanie. Podobnie, omówiła zastosowanie roślin naszych łąk i lasów (przywrotnik, wrotycz, jasnota), których właściwości są znane od setek lat. Apelowała o rozsądek w żywieniu, odsuwanie żywności przetworzonej, skupienie szczególnej uwagi na problem współwystępowania wielu pasożytów wskutek banalnej, gotowej i nieprzemyślanej diety.
Na koniec, pełen relaks, w ciszy i ukojeniu , zaprezentowała koncert relaksacyjny. Słyszałyśmy subtelne dźwięki, burze, ocean i w końcu siebie………………

"Jak budować pozytywne relacje międzyludzkie w pracy i poza nią - sztuka twórczego życia", prowadząca Agata Bechowska – Gebhardt. To skrócona wersja szkolenia dotyczącego mobbingu przeprowadzana dotychczas głównie dla kierowników jednostek. Wniosek podstawowy - każdy z nas może stać się ofiarą w niesprzyjająch okolicznościach ale też każdy - albo prawie każdy - może zostać mobberem. Dlaczego warto walczyć z mobbingiem? Bo to sprzyja lepszej atmosferze pracy, a co za tym idzie - wyższej satysfakcji i wydajności.

 

[pobierz] 0.6 MB walne-zebranie-30-04-2015

tu prezentacja z Walnego Zebrania

 

WARSZTATY - NATUROTERAPIA