Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

KOBIETY LASU - KAPITALNIE!


fot: Karolina Lew-Mirska

4. konferencja już za nami. Szukając jej tytułu nadeszła trafiona propozycja naszej koleżanki z Nadleśnictwa Sucha a mianowice: Kobiety w lesie - kaptalnie (bo tu przecież o TEN kapitał chodzi).

Program ambitny, aktualny. Prelegencji jednakowoż doświdczeni, zdystansowani i ze wszech miar właściwi. Pani Agnieszka Bilińska, Dyrektor Zarządzająca Vital Voices Polan aprezentowała ideę mentoringu - rozwój, odktywanie potencjału przyódczego kobiet poprzez inspirowanie, stymulowanie, przywództwo (cytat za autorką).

Panie Anna Krzyżanowska i Małgorzata Błyskun, Nadleśnicze Nadleśnictwa Iława i Wipsowo opowiedziały swoją drogę do dziś... Każda z nich powoływała sie na ciężką pracę, wyrzeczenia i deternimację, jednak bez wsparcia bliskich, bez wiary we własne siły - taki finał wydaje się im być niemożliwy.

Wszystkie z uczesniczek konferencji doczekałyśmy się także Pana Adama Wasiaka, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W swoim wystąpieniu skoncentrowała się na strategii Lasów Pastwowych, koncepcji przebudowy modelu zarządzania zasobami ludzkimi.

Pan Mariusz Turczyk, Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowch podsumował kompanię społeczną "Postrzeganie Lasów Państwowych" oraz zaprezentował koncepcję obchodów 90- lecia LP. 

Kolejny dzień to także wielkie podsumowanie Gender Index w LP - Pani dr Ewa Lisowska z SGH oraz dr hab.inż. Wiesława Ł. Nowacka omówiły wyniki projektu badawczego “Analiza ograniczeń szans rozwoju kapitału ludzkiego w leśnictwie”. Ca łość opracowania jest do pobrania ze strony Intranetu zakładka Kadry, materiały do pobrania. 

Tu z tego miejsca pragniemy bardzo podziękować za pomoc w organizacji konferencji CILP. Bez Waszego zaangażowania i udziału całość przedsięwzięcia okazałaby się bardzo trudna do zrealizowania.

A konkurs na najliczniej reprezentowaną jednostkę wygrało NADLEŚNICTWO TYCHOWO.

Gratulujemy :)

 

 

 

[pobierz] 4.1 MB sekocin_2013_wlnowacka

Prezentacja prof. Nowackiej - podsumowanie projektu badawczego

 

[pobierz] 0.2 MB lisowska-referat-las_kobiet_2013
[pobierz] 0.4 MB kobiety-w-lesnictwie-e

Prezentacja dr Ewy Lisowskiej - podsumowanie projektu naukowego o równości szans w leśnictwie

[pobierz] 1.6 MB Strategia LP-kadry.

Adam Wasiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

[pobierz] 10.1 MB 90-lat-lp-podsumowanie-kampanii

Mariusz Turczyk, Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych

[pobierz] 0.3 MB MENTORING

Pani Agnieszka Bilińska Vital Voices Poland