Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Archiwum SKL


WALNE ZEBRANIE 2016

SEMINARIUM

RELACJA-KONFLIKT-MEDIACJA

materiały i zdjęcia tutaj

KONFERENCJA "LEŚNICY W ROLI GŁÓWNEJ", Jerzmanowice, 3-4 listopada 2016 więcej na ten temat

Takie selfie sobie zrobiłyśmy w poczekalni na tle farbowanych chrobotków. Trochę śmiesznie wyglądamy, bo nie mamy jeszcze w tym wprawy :)
Takie selfie sobie zrobiłyśmy w poczekalni na tle farbowanych chrobotków. Trochę śmiesznie wyglądamy, bo nie mamy jeszcze w tym wprawy :)

Delagacja SKL na spotkaniu

z Dyrektorem Generalnym

Punkt po punkcie realizujemy nasze noworoczne postanowienia.

4 kwietnia udałyśmy się do Warszawy, a naszym celem było spotkanie z Dyrektorem Generalnym.

Przebiegało ono w bardzo miłej atmosferze; jego uczestnikami, oprócz dr. inż. Konrada Tomaszewskiego, ze strony dyrekcyjnej byli Krzysztof Janeczko, Zastępca DG ds ekonomicznych, Sławomir Trzaskowski - Dyrektor CILP, Agnieszka Grzegorczyk - Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy oraz Anna Malinowska - rzeczniczka prasowa.

Delegacja SKL na zdjęciu powyżej - zarząd prawie cały oraz część komisji rewizyjnej.

Na wstępie Dyrektor nakreślił najistotniejsze problemy z jakimi zmagają się ostatnio Lasy Państwowe czyli sytuacja w Puszczy Białowieskiej oraz udział lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla (czyli tzw gospodarstwa węglowe).

Powstępnym przedstawieniu celów Stowarzszenia i naszej dotychczasowej działalności zasadnicza tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim zasad dalszej współpracy i możliwości jej poszerzenia.

Zgodnie z deklaracją Dyrektora działalność naszego Stowarzyszenia jest potrzebna i ważna dla środowiska leśników, a podejmowane przez nas inicjatywy służą pracownikom Lasów Państwowych. Wyrazem tego ma być podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy DGLP a SKL.

Konferencje, seminaria i podobne spotkania organizowane przez SKL wdług Dyrektora są formą przedsięwzięć wspólnych, mających na celu kształtowanie zasobów pracy.

SKL apelowało o zwiększenie zaangażowania Lasów Państwowych w inicjatywy pomagające godzić obowiązki zawodowe i rodzinne. Proponowałyśmy, aby po rozpoznaniu potrzeb i możliwości utworzyć mini-przedszkola działające przy nadleśnictwach lub regionalnych dyrekcjach lub przynajmniej uruchomić takie punkty na czas wakacji. Pomysł zyskał akceptację i mamy nadzieję na jego wdrożenie, przynajmniej pilotażowe.

Po raz kolejny podniosłyśmy kwestię sprzecznych z kodeksem pracy zapisów w ustawie o lasach, wykluczających pracę w Służbie Leśnej w niepełnym wymiarze czasu. Tym samym niemożliwy jest "płynny" powrót do pracy po urlopie macierzyńskim czy praca w ograniczonym zakresie w trakcie urlopu wychowawczego.

Dużym zainteresowaniem Dyrektora cieszyły się zasady nazewnictwa stanowisk uwzględniające płeć - tu musimy podziękować bliżej nieznanej nam Pani Posłance, która ponoć wytyka Lasom ich brak. Powołałyśmy się na spotkanie z prof. Kłosińską a także publikację Małgosi Haze.

Spotkanie możemy uznać za jak najbardziej owocne, ddziękujemy za miłe przyjęcie i liczymy na równie owocną współpracę.

Zatem przystępujemy do kolejnego punktu programu czyli organizacji seminarium. Mamy ustalony program i termin, o czym będzie w kolejnej informacji.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy Paniom odznaczonym w czasie spotkania opłatkowego w RDLP Katowice. Na zdjęciu, z kwiatami Pani Bożena Kawecka, leśniczy/a :) leśnictwa Jasienie, Nadleśnictwo Kluczbork, która otrzymała odznakę "Zasłużony dla Województawa Opolskiego". Drugą z odznaczonych jest Pani Maria Czuczwara, długoletnia podleśniczy/a w leśnictwie Gręboszów, Nadleśnictwo Namysłów, która otrzymała kordelas leśnika.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA IUFRO

w Rogowie

Patronujemy i wspieramy. Więcej informacji tutaj http://www.lff2015.pl/

 

 

[pobierz] 0.4 MB broszura_wersja-4_pl

a tu w wersji polskiej :)

 

fot. U. Zubert
fot. U. Zubert

 

 Konferencja, Rogów 19 do 20 paŸdziernika 2012 roku

referaty z konferencji (część) można oglądać tutaj

a zdjęcia w naszej galerii

O konferencji można też przeczytać w Lesie Polskim:

fot. L.Kruczek
fot. L.Kruczek

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KOBIET LASU (14 i 15 MARCA)

8 marca 2010 - Spotkanie z kierownictwem LP

RUSZA PROJEKT "INSTRUKTORKA"!

W ramach realizacji jednego z celów statutowych tj. współpracy z innymi organizacjami wspólnie ze Stowarzyszeniem Instruktorów Obsługi Maszyn Rolniczych i Leśnych proponujemy zorganizowanie kursów drwali „specjalnie dla kobiet”. Istotą jest zapoznanie osób mających kontakt z pozyskaniem drewna z właściwą techniką prac oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie polecamy leśniczym, podleśniczym, inżynier(k)om nadzoru i paniom zajmującym się zagadnieniami bhp. Po ukończeniu kursu instruktorskiego absolwentki otrzymują pełne uprawnienia – czyli min. mogą szkolić pracowników ZULi.

Możliwe jest także zorganizowanie kursu doszkalającego, który ma za zadanie podnieść kwalifikacje i przybliżyć zagadnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy pilarką, umożliwiając przede wszystkim kompetentne wykonywanie czynności kontrolnych.

Ostatnia z propozycji to przede wszystkim działanie promocyjne - absolwentki obu kursów kursu miałyby uprawnienia do sędziowania w czasie zawodów drwali.

 

Propozycja SIMOL obejmuje:

  • Kurs Instruktorski cena standardowa 1500zł specjalnie propozycja dla Pań od SIMOLu cena -20% ( min. Ilość 7 osób , optymalna 14 )
  • Kurs specjalistyczny - doszkalający 3 dni ( np. 1 dzień teorii i 2 praktyki w lesie ) koszt ok. 500zł specjalnie dla Pań
  • Kurs Sędziowski IALC cena ok. 150zł/osoba - ten kurs może być dołączony do kursów pkt. 1-2 jako bonus

Kursy mogą być zorganizowane w dowolnym miejscu na terenie Polski pod warunkiem zebrania się minimalnej grupy 7 osób i uzgodnienia udostępnienia powierzchni szkoleniowej przez miejscowe nadleśnictwo.

Ze wstępnych rozpoznań typujemy na RDLP Zielona Góra i obiecujemy negocjacje o dofinansowanie ze strony pracodawcy. Na najbliższym zebraniu zarządu zostanie takze podjęta decyzja o wysokosci dofinansowania ze strony SKL.

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród koleżanek, także tych, które pracują w zakładach usług leśnych (np. jako ich szefowe lub nadzór).