Archiwum SKL


Jesteśmy firmą geodezyjną posiadającą wieloletnią tradycję. Zapewniamy profesjonalną obsługę, fachowe doradztwo za przystępną cenę.

Nasza firma wykonuje pomiary przyłączy gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, mapy do celów projektowych, wytyczenia budynków oraz innych obiektów budowlanych, inwentaryzacje architektoniczne elewacji oraz rzuty kondygnacji budynków.

WALNE ZEBRANIE 2016

SEMINARIUM

RELACJA-KONFLIKT-MEDIACJA

materiały i zdjęcia tutaj

KONFERENCJA "LEŚNICY W ROLI GŁÓWNEJ", Jerzmanowice, 3-4 listopada 2016 więcej na ten temat

Takie selfie sobie zrobiłyśmy w poczekalni na tle farbowanych chrobotków. Trochę śmiesznie wyglądamy, bo nie mamy jeszcze w tym wprawy :)
Takie selfie sobie zrobiłyśmy w poczekalni na tle farbowanych chrobotków. Trochę śmiesznie wyglądamy, bo nie mamy jeszcze w tym wprawy :)

Delagacja SKL na spotkaniu

z Dyrektorem Generalnym

Punkt po punkcie realizujemy nasze noworoczne postanowienia.

4 kwietnia udałyśmy się do Warszawy, a naszym celem było spotkanie z Dyrektorem Generalnym.

Przebiegało ono w bardzo miłej atmosferze; jego uczestnikami, oprócz dr. inż. Konrada Tomaszewskiego, ze strony dyrekcyjnej byli Krzysztof Janeczko, Zastępca DG ds ekonomicznych, Sławomir Trzaskowski - Dyrektor CILP, Agnieszka Grzegorczyk - Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy oraz Anna Malinowska - rzeczniczka prasowa.

Delegacja SKL na zdjęciu powyżej - zarząd prawie cały oraz część komisji rewizyjnej.

Na wstępie Dyrektor nakreślił najistotniejsze problemy z jakimi zmagają się ostatnio Lasy Państwowe czyli sytuacja w Puszczy Białowieskiej oraz udział lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla (czyli tzw gospodarstwa węglowe).

Powstępnym przedstawieniu celów Stowarzszenia i naszej dotychczasowej działalności zasadnicza tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim zasad dalszej współpracy i możliwości jej poszerzenia.

Zgodnie z deklaracją Dyrektora działalność naszego Stowarzyszenia jest potrzebna i ważna dla środowiska leśników, a podejmowane przez nas inicjatywy służą pracownikom Lasów Państwowych. Wyrazem tego ma być podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy DGLP a SKL.

Konferencje, seminaria i podobne spotkania organizowane przez SKL wdług Dyrektora są formą przedsięwzięć wspólnych, mających na celu kształtowanie zasobów pracy.

SKL apelowało o zwiększenie zaangażowania Lasów Państwowych w inicjatywy pomagające godzić obowiązki zawodowe i rodzinne. Proponowałyśmy, aby po rozpoznaniu potrzeb i możliwości utworzyć mini-przedszkola działające przy nadleśnictwach lub regionalnych dyrekcjach lub przynajmniej uruchomić takie punkty na czas wakacji. Pomysł zyskał akceptację i mamy nadzieję na jego wdrożenie, przynajmniej pilotażowe.

Po raz kolejny podniosłyśmy kwestię sprzecznych z kodeksem pracy zapisów w ustawie o lasach, wykluczających pracę w Służbie Leśnej w niepełnym wymiarze czasu. Tym samym niemożliwy jest "płynny" powrót do pracy po urlopie macierzyńskim czy praca w ograniczonym zakresie w trakcie urlopu wychowawczego.

Dużym zainteresowaniem Dyrektora cieszyły się zasady nazewnictwa stanowisk uwzględniające płeć - tu musimy podziękować bliżej nieznanej nam Pani Posłance, która ponoć wytyka Lasom ich brak. Powołałyśmy się na spotkanie z prof. Kłosińską a także publikację Małgosi Haze.

Spotkanie możemy uznać za jak najbardziej owocne, ddziękujemy za miłe przyjęcie i liczymy na równie owocną współpracę.

Zatem przystępujemy do kolejnego punktu programu czyli organizacji seminarium. Mamy ustalony program i termin, o czym będzie w kolejnej informacji.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy Paniom odznaczonym w czasie spotkania opłatkowego w RDLP Katowice. Na zdjęciu, z kwiatami Pani Bożena Kawecka, leśniczy/a :) leśnictwa Jasienie, Nadleśnictwo Kluczbork, która otrzymała odznakę "Zasłużony dla Województawa Opolskiego". Drugą z odznaczonych jest Pani Maria Czuczwara, długoletnia podleśniczy/a w leśnictwie Gręboszów, Nadleśnictwo Namysłów, która otrzymała kordelas leśnika.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA IUFRO

w Rogowie

Patronujemy i wspieramy. Więcej informacji tutaj http://www.lff2015.pl/

 

 

[pobierz] 0.4 MB broszura_wersja-4_pl

a tu w wersji polskiej :)

 

fot. U. Zubert
fot. U. Zubert

 

 Konferencja, Rogów 19 do 20 paŸdziernika 2012 roku

referaty z konferencji (część) można oglądać tutaj

a zdjęcia w naszej galerii

O konferencji można też przeczytać w Lesie Polskim:

fot. L.Kruczek
fot. L.Kruczek

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KOBIET LASU (14 i 15 MARCA)

8 marca 2010 - Spotkanie z kierownictwem LP

RUSZA PROJEKT "INSTRUKTORKA"!

W ramach realizacji jednego z celów statutowych tj. współpracy z innymi organizacjami wspólnie ze Stowarzyszeniem Instruktorów Obsługi Maszyn Rolniczych i Leśnych proponujemy zorganizowanie kursów drwali „specjalnie dla kobiet”. Istotą jest zapoznanie osób mających kontakt z pozyskaniem drewna z właściwą techniką prac oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie polecamy leśniczym, podleśniczym, inżynier(k)om nadzoru i paniom zajmującym się zagadnieniami bhp. Po ukończeniu kursu instruktorskiego absolwentki otrzymują pełne uprawnienia – czyli min. mogą szkolić pracowników ZULi.

Możliwe jest także zorganizowanie kursu doszkalającego, który ma za zadanie podnieść kwalifikacje i przybliżyć zagadnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy pilarką, umożliwiając przede wszystkim kompetentne wykonywanie czynności kontrolnych.

Ostatnia z propozycji to przede wszystkim działanie promocyjne - absolwentki obu kursów kursu miałyby uprawnienia do sędziowania w czasie zawodów drwali.

 

Propozycja SIMOL obejmuje:

  • Kurs Instruktorski cena standardowa 1500zł specjalnie propozycja dla Pań od SIMOLu cena -20% ( min. Ilość 7 osób , optymalna 14 )
  • Kurs specjalistyczny - doszkalający 3 dni ( np. 1 dzień teorii i 2 praktyki w lesie ) koszt ok. 500zł specjalnie dla Pań
  • Kurs Sędziowski IALC cena ok. 150zł/osoba - ten kurs może być dołączony do kursów pkt. 1-2 jako bonus

Kursy mogą być zorganizowane w dowolnym miejscu na terenie Polski pod warunkiem zebrania się minimalnej grupy 7 osób i uzgodnienia udostępnienia powierzchni szkoleniowej przez miejscowe nadleśnictwo.

Ze wstępnych rozpoznań typujemy na RDLP Zielona Góra i obiecujemy negocjacje o dofinansowanie ze strony pracodawcy. Na najbliższym zebraniu zarządu zostanie takze podjęta decyzja o wysokosci dofinansowania ze strony SKL.

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród koleżanek, także tych, które pracują w zakładach usług leśnych (np. jako ich szefowe lub nadzór).